Warfarissimo
Publicatii

Simulati
Exemple
Utilizare
Metoda
Participati
Referinte
Publicatii
EN
RO

Incremental parameter evaluation from incomplete data with application to the population pharmacology of anticoagulants.
M.O. Vlad, A.D. Corlan, F. Moran, P. Oefner, J. Ross. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Mar 25;105(12):4627-32.
[Medline] [text integral, PNAS]

Regim de administrare a acenocumarolului cu interval de timp fractional
O. Parvu, A.D. Corlan, Revista de medicina si farmacie -- Orvosi es Gyogyszereszeti Szemle 2006, 52, suppl D: 209-212

Consecințe cantitative ale modelului farmacologic al acțiunii anticoagulantelor orale explorate prin simulare computerizată
A.D. Corlan, I. Corlan, C. Constantinescu. Terapeutică, Farmacologie și Toxicologie Clinică 2003, 7(3), 39-54.

REZUMAT: Controlul răspunsului terapeutic la administrarea anticoagulantelor orale constituie o problemă încă nerezolvată satisfăcător, peste 6% din pacienții anticoagulați suferind anual un eveniment hemoragic major, aproape 1% decedând ca urmare a tratamentului, iar nivelul de anticoagulare fiind menținut între limite terapeutice, în ansamblu, doar 60% din timp.

Numeroase studii recente prezintă rezultate cantitative ale unor aspecte izolate de farmacocinetică și farmacodinamică a anticoagulantelor orale. Sistemul de simulare prezentat în această lucrare integrează rezultatele privind: absorbția și distribuția enantiomerilor R și S ai acenocumarolului și warfarinei, varietățile genetice ale eliminării acestora datorate mutațiilor genetice ale citocromului P-450 (CYP2C9), efectul asupra vitamin-K1-2,3-epoxid reductazei și modificările cantitative în metabolismul vitaminei K, efectul scăderii concentrației vitaminei-KH2 asupra sintezei factorilor II, VII, IX și X, proteinei C și proteinei S, efectul sintezei și eliminării diferite a acestora asupra valorii raportului INR.

Cu acest simulator sunt explorate prin prisma efectului asupra INR scenarii de administrare a anticoagulantelor orale cu diverse regimuri în funcție de parametri genetici și constituționali. S-a putut reproduce evoluția obișnuită, la majoritatea pacienților, a INR-ului sub tratament. Scăderea activității CYP2C9 s-a însoțit de schimbarea raportului între concentrațiile plasmatice de enantiomeri S- și R-warfarină, conform literaturii. Simularea administrării de regimuri de întreținere de acenocumarol cu doză variabilă de la o zi la alta, cum ar fi 2-2-2-2-1, precum și neadministrarea dozelor la ore fixe au avut drept efect o creștere a oscilațiilor INR în cursul tratamentului de întreținere de până la trei ori față de administrarea unei doze fixe la o oră fixă.

[Terapeutica] [postprint (PDF)]

Numele dvs (opțional):
Adresa dvs de e-mail* (opțional):
Subiect:
Comentariu:

*Vom folosi adresa dvs. doar pentru a vă răspunde la mesaj


(c) 2005-2008 A.D. Corlan